Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Θεοχάρης, Ευριπίδης
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22631
id dspace-2159-22631
recordtype dspace
spelling dspace-2159-226312019-01-26T01:05:04Z Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση. Θεοχάρης, Ευριπίδης Μπέλλου, Φωτεινή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Στρατιωτική διπλωματία Αμυντική διπλωματία Η αμυντική και στρατιωτική διπλωματία έχει αναχθεί από τα σύγχρονα αναπτυγμένα κράτη ως μια μορφή διπλωματίας που επιφέρει σημαντικά οφέλη στη διαδικασία επίτευξης των στρατηγικών στόχων τους. Χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ένας πλήρης διαχωρισμός των δύο παραπάνω εννοιών, επιχειρείται με την παρούσα εργασία να αναλυθεί ο τρόπος με την οποίο η στρατιωτική/αμυντική διπλωματία λειτουργεί ως ήπια πηγή ισχύος και οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνονται στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Τέλος, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι δύο σημερινές υπερδυνάμεις, ΗΠΑ και Κίνα, χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες μορφές διπλωματίες. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2019-01-25T11:10:10Z 2019-01-25T11:10:10Z 2019-01-25T11:10:10Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22631 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Στρατιωτική διπλωματία
Αμυντική διπλωματία
spellingShingle Στρατιωτική διπλωματία
Αμυντική διπλωματία
Θεοχάρης, Ευριπίδης
Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Η αμυντική και στρατιωτική διπλωματία έχει αναχθεί από τα σύγχρονα αναπτυγμένα κράτη ως μια μορφή διπλωματίας που επιφέρει σημαντικά οφέλη στη διαδικασία επίτευξης των στρατηγικών στόχων τους. Χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ένας πλήρης διαχωρισμός των δύο παραπάνω εννοιών, επιχειρείται με την παρούσα εργασία να αναλυθεί ο τρόπος με την οποίο η στρατιωτική/αμυντική διπλωματία λειτουργεί ως ήπια πηγή ισχύος και οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνονται στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Τέλος, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι δύο σημερινές υπερδυνάμεις, ΗΠΑ και Κίνα, χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες μορφές διπλωματίες.
advisor Μπέλλου, Φωτεινή
format Electronic Thesis or Dissertation
author Θεοχάρης, Ευριπίδης
author-letter Θεοχάρης, Ευριπίδης
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
title_short Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
title_full Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
title_fullStr Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
title_full_unstemmed Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
title_sort Πρακτικές στρατιωτικής / αμυντικής διπλωματίας ως μορφή άσκησης ήπιας ισχύος των κρατών: μια σύγχρονη συγκριτική ανάλυση.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22631
_version_ 1795274012185591808
score 12,4297285