Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Πρώτος συγγραφέας: Ζουμπάκης, Αριστείδης Άγγελος
Επόπτης Καθηγητής: Λίτσας, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22690
id dspace-2159-22690
recordtype dspace
spelling dspace-2159-226902019-01-30T01:03:25Z Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα Ζουμπάκης, Αριστείδης Άγγελος Λίτσας, Σπυρίδων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις Τουρκία Ρωσία Eξωτερική πολιτική Aποτυχημένο πραξικόπημα Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επικράτησε η αντίληψη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την ανατολή και το νότο θα ήταν η κυρίαρχη τάση, με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και την Τουρκία αλλά ακόμα και τη Ρωσία να επιδιώκουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Τριάντα χρόνια μετά είναι προφανές ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πολύ διαφορετικές. Τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία διακρίνονται από έντονο σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρώπη, ενώ έχουν βελτιώσει θεαματικά τις μεταξύ τους σχέσεις. Η εργασία εξετάζει την εξωτερική πολιτική και τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας. Αναλύονται οι συνθήκες που ευνόησαν την επαναπροσέγγιση των δυο χωρών από το 2016 και μετά και αναζητούνται οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των σχέσεων αυτών. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα Ρωσίας Τουρκίας, μειώνουν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας τους. Η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην περιφέρεια της Τουρκίας αποτελεί μια πρόκληση ασφαλείας για την Άγκυρα. Ωστόσο τα θέματα της ενέργειας είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν τις ρωσο-τουρκικές σχέσεις μακροπρόθεσμα. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018 2019-01-29T09:09:54Z 2019-01-29T09:09:54Z 2019-01-29T09:09:54Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22690 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις
Τουρκία
Ρωσία
Eξωτερική πολιτική
Aποτυχημένο πραξικόπημα
spellingShingle Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις
Τουρκία
Ρωσία
Eξωτερική πολιτική
Aποτυχημένο πραξικόπημα
Ζουμπάκης, Αριστείδης Άγγελος
Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
abstract Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επικράτησε η αντίληψη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την ανατολή και το νότο θα ήταν η κυρίαρχη τάση, με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και την Τουρκία αλλά ακόμα και τη Ρωσία να επιδιώκουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Τριάντα χρόνια μετά είναι προφανές ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πολύ διαφορετικές. Τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία διακρίνονται από έντονο σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρώπη, ενώ έχουν βελτιώσει θεαματικά τις μεταξύ τους σχέσεις. Η εργασία εξετάζει την εξωτερική πολιτική και τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας. Αναλύονται οι συνθήκες που ευνόησαν την επαναπροσέγγιση των δυο χωρών από το 2016 και μετά και αναζητούνται οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των σχέσεων αυτών. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα Ρωσίας Τουρκίας, μειώνουν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας τους. Η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην περιφέρεια της Τουρκίας αποτελεί μια πρόκληση ασφαλείας για την Άγκυρα. Ωστόσο τα θέματα της ενέργειας είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν τις ρωσο-τουρκικές σχέσεις μακροπρόθεσμα.
advisor Λίτσας, Σπυρίδων
format Electronic Thesis or Dissertation
author Ζουμπάκης, Αριστείδης Άγγελος
author-letter Ζουμπάκης, Αριστείδης Άγγελος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
title_short Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
title_full Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
title_fullStr Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
title_full_unstemmed Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
title_sort Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016 μέχρι και σήμερα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22690
_version_ 1796542991119155200
score 12,430038