Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Παναγιωτίδης, Θεόδωρος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22748
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Επιτομή: Η πρόβλεψη των πωλήσεων συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση των επιχειρήσεων, κυρίως όσων έχουν υιοθετήσει μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις προκειμένου να προβλέψουν με ακρίβεια τις πωλήσεις, χωρίς να γνωρίζουν τη μελλοντική ζήτηση. Από το 2006, όμως, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η υπηρεσία Google Trends, η διαδικασία της πρόβλεψης πέρασε σε άλλη διάσταση, καθώς ένα μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι συλλέγει “Big Data”, επεξεργάζεται τις πληροφορίες προς διευκόλυνση της ανάλυσης και στη συνέχεια, παρέχει τις πληροφορίες αυτές δωρεάν. Αυτή η έκρηξη δεδομένων προσέλκυσε αμέσως το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, παρακινώντας τους ταυτόχρονα να εξερευνήσουν αυτό το νέο τομέα που δείχνει να έχει πολλές προοπτικές. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή των διαφόρων μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προβλεφθούν οι πωλήσεις ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα είτε έμμεσα τις πωλήσεις μέσω των Google Trends. Για να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αναζήτησης ιστού συμβάλλουν στους διάφορους τομείς έρευνας, γίνετε αναφορά σε άλλες προηγούμενες μελέτες, κυρίως ερευνητικές εργασίες, που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία Google Trends ή επηρεάστηκαν από αυτή.