Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Παναγιωτίδης, Θεόδωρος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22748
id dspace-2159-22748
recordtype dspace
spelling dspace-2159-227482019-03-02T01:03:03Z Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends Παπαδοπούλου, Ελένη Παναγιωτίδης, Θεόδωρος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Google Trends Forecasting Search engine data Sales Η πρόβλεψη των πωλήσεων συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση των επιχειρήσεων, κυρίως όσων έχουν υιοθετήσει μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις προκειμένου να προβλέψουν με ακρίβεια τις πωλήσεις, χωρίς να γνωρίζουν τη μελλοντική ζήτηση. Από το 2006, όμως, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η υπηρεσία Google Trends, η διαδικασία της πρόβλεψης πέρασε σε άλλη διάσταση, καθώς ένα μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι συλλέγει “Big Data”, επεξεργάζεται τις πληροφορίες προς διευκόλυνση της ανάλυσης και στη συνέχεια, παρέχει τις πληροφορίες αυτές δωρεάν. Αυτή η έκρηξη δεδομένων προσέλκυσε αμέσως το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, παρακινώντας τους ταυτόχρονα να εξερευνήσουν αυτό το νέο τομέα που δείχνει να έχει πολλές προοπτικές. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή των διαφόρων μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προβλεφθούν οι πωλήσεις ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα είτε έμμεσα τις πωλήσεις μέσω των Google Trends. Για να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αναζήτησης ιστού συμβάλλουν στους διάφορους τομείς έρευνας, γίνετε αναφορά σε άλλες προηγούμενες μελέτες, κυρίως ερευνητικές εργασίες, που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία Google Trends ή επηρεάστηκαν από αυτή. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018. 2019-03-01T07:53:56Z 2019-03-01T07:53:56Z 2019-03-01T07:53:56Z 2018 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22748 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Google Trends
Forecasting
Search engine data
Sales
spellingShingle Google Trends
Forecasting
Search engine data
Sales
Παπαδοπούλου, Ελένη
Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
abstract Η πρόβλεψη των πωλήσεων συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση των επιχειρήσεων, κυρίως όσων έχουν υιοθετήσει μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις προκειμένου να προβλέψουν με ακρίβεια τις πωλήσεις, χωρίς να γνωρίζουν τη μελλοντική ζήτηση. Από το 2006, όμως, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η υπηρεσία Google Trends, η διαδικασία της πρόβλεψης πέρασε σε άλλη διάσταση, καθώς ένα μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι συλλέγει “Big Data”, επεξεργάζεται τις πληροφορίες προς διευκόλυνση της ανάλυσης και στη συνέχεια, παρέχει τις πληροφορίες αυτές δωρεάν. Αυτή η έκρηξη δεδομένων προσέλκυσε αμέσως το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, παρακινώντας τους ταυτόχρονα να εξερευνήσουν αυτό το νέο τομέα που δείχνει να έχει πολλές προοπτικές. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή των διαφόρων μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προβλεφθούν οι πωλήσεις ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα είτε έμμεσα τις πωλήσεις μέσω των Google Trends. Για να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αναζήτησης ιστού συμβάλλουν στους διάφορους τομείς έρευνας, γίνετε αναφορά σε άλλες προηγούμενες μελέτες, κυρίως ερευνητικές εργασίες, που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία Google Trends ή επηρεάστηκαν από αυτή.
advisor Παναγιωτίδης, Θεόδωρος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Παπαδοπούλου, Ελένη
author-letter Παπαδοπούλου, Ελένη
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
title_short Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
title_full Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
title_fullStr Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
title_full_unstemmed Πρόβλεψη πωλήσεων με Google Trends
title_sort Πρόβλεψη πωλήσεων με google trends
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2018
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22748
_version_ 1796543005754130432
score 12,430347