Εσωτερικό μάρκετινγκ : μέτρηση ποιότητας υπηρεσίας για τον εσωτερικό πελάτη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Μπόφτση, Βασιλική
Επόπτης Καθηγητής: Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22756

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22756