Βελτίωση της ποιότητας και ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στις υπηρεσίες αθλητισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Κύριος συγγραφέας: Μυρίδης, Μιλτιάδης
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
HRM
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22771

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22771