Διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Χρήστος
Επόπτης Καθηγητής: Νούλας, Αθανάσιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
VAR
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22791

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22791