Σύγχρονοι κατευθύνσεις επιχειρηματικής διοικήσεως

Ομιλία γενομένη την 15ην Μαΐου 1966 εν τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω Ξάνθης

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1966
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/228

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/228