Χρήση των ανοικτών δεδομένων περιβαλλοντικής ρύπανσης και της html5 για την ανάπτυξη εφαρμογής ευρείας χρήσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Καλπάκης, Λεωνίδας
Επόπτης Καθηγητής: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22809

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22809