Ανασχεδιασμός διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ως υπηρεσίες μιας στάσης (One-Stop Shop)

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22861

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22861