Το mentoring στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Κύριος συγγραφέας: Αλεξανδρή, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Βούζας, Φώτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22864

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22864