Η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: φορολογικός ανταγωνισμός και φορολογική εναρμόνιση: η κατάσταση της Ελλάδας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Φωτιάδου, Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Κουρδούμπαλου, Σταυρούλα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: elen
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22881

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22881