Η χρήση του Twitter στο χώρο του αθλητισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2019

Κύριος συγγραφέας: Ιωαννίδου, Ζωή
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22913

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22913