Στρατηγική προώθησης ηλεκτρονικής επιχείρησης με χρήση εργαλείων ανάλυσης και οπτικοποίησης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Πρώτος συγγραφέας: Τσιγαρίδα, Μάνια
Επόπτης Καθηγητής: Γεωργιάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22931

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22931