Πρόβλεψη περιστατικών και υλικών σε ημέρες εφημερίας στην Οδοντιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος".

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Γουρτζελίδης, Ειρηναίος
Επόπτης Καθηγητής: Τσιρώνης, Λουκάς
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22957

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22957