Πραγματολογική γνώση και αναγνωστική κατανόηση μαθητών δημοτικού σχολείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Κώστογλου, Ζωή
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23071

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23071