Ευρωπαϊκές πολιτικές δράσεις και δίκτυα πόλεων . το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Ψαρροπούλου, Στέλλα
Επόπτης Καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23094

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23094