Σύγχρονες μορφές διεθνούς τρομοκρατίας.επιρροές του φαινομένου στις διεθνείς σχέσεις των κρατών και η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας για την καταπολέμηση της στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016

Πρώτος συγγραφέας: Δακτυλούδης, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Βοσκόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23110

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23110