Ορθογραφική επεξεργασία στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση: ένας εναλλακτικός τρόπος για την ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Ξενίδου, Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23159

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23159