Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης ασκήσεων προγραμματισμού

ΔΙΠ MIS/17

Πρώτος συγγραφέας: Καραγιάννης, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 2007
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2334

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2334