Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Χατζηκαμάρης, Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Επόπτης Καθηγητής: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23344

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23344