Η εξέταση των αφηγηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω του διαγλωσσικού εργαλείου αξιολόγησης αφηγήσεων (ΜΑΙΝ)

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανιώτη, Αγγελική
Επόπτης Καθηγητής: Βογινδρούκας, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23386

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23386