Διοίκηση ολικής ποιότητας και ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο του retail

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Κωστούδα, Κατερίνα
Επόπτης Καθηγητής: Βούζας, Φώτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23400

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23400