Συγκριτική μελέτη για τη φορολογία επιχειρήσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες , Φορολογικός ανταγωνισμός, Common consolidated corporate tax base (CCCTB)

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Μυστακίδης, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Νικολάου, Αγγελική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23452

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23452