Η σημασία των μεταφορών για την ανάπτυξη του διεθνές εμπορίου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Κύριος συγγραφέας: Κατσάρα, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Παλταγιάν, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23479

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23479