Χρηματοοικονομική διαχείριση κινδύνων κυβερνοχώρου, τιμολόγηση ασφαλίστρου και μελέτη περιπτώσεων στον κλάδο της ναυτιλίας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Λιβάνης, Ευστράτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23559

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23559