Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: η εφαρμογή τους στο μάθημα των οικονομικών

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Δημητρίου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2008
Τμήμα: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23692

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23692