Η ταυτότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Δρογίδης, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23698

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23698