Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία: μια συγκριτική προσέγγιση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Ούρδα, Αικατερίνη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23748

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23748