Αξιοποίηση λογισμικού Geogebra σε διδασκαλία μαθηματικών στο λύκειο

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020

Πρώτος συγγραφέας: Παπατζίκος, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23783

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23783