Η τελική επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος του Κοσόβου και οι συνέπειες για την ελληνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Ντάκουλας, Θεόδωρος
Επόπτης Καθηγητής: Αρμακόλας, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23817

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23817