Οι συνέπειες του BREXIT για το Ηνωμένο Βασίλειο : η περίπτωση της Σκωτίας, του Γιβραλτάρ και των βάσεων στην Κύπρο

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019

Πρώτος συγγραφέας: Γιαγκίνης, Αλέξανδρος
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23837

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23837