Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016

Η παρούσα διατριβή, ξεκινώντας από μια ανασκόπηση της διαχρονικής εξέλιξης των αντιλήψεων ασφάλειας των δύο Οργανισμών και της συνεργασίας τους σε αυτό το πεδίο, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δύο ιστορικών Διακηρύξεων συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ (2016 και 2018) αναλύοντας και καταγράφοντας τα πεδία τ...

Πλήρης περιγραφή

Πρώτος συγγραφέας: Ζέρβας, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23873

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23873