Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη

Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Πασχαλίδου, Πολυτίμη
Επόπτης Καθηγητής: Γιοβαννόπουλος, Ρήγας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020.
Επιτομή: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της ευθύνης για εταιρικά χρέη των εταίρων και μετόχων των εταιρειών με νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα. Θα γίνει προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής και συγκριτικής ανάλυσης των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν την ευθύνη κάθε είδους εταίρου και μετόχου στα βασικότερα ισχύοντα εταιρικά μορφώματα. Θα αναλυθούν από τη μία μεριά ο ομόρρυθμος και ο ετερόρρυθμος εταίρος που εντοπίζονται στις προσωπικές εταιρείες και από την άλλη πλευρά ο μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας, ο εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ο εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Στο σύνολο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα δοθεί έμφαση στο φορέα της ευθύνης, στις προϋποθέσεις θεμελίωσης και στα χαρακτηριστικά αυτής. Περαιτέρω, θα αναφερθεί το περιεχόμενο το οποίο διαμορφώνει την εκάστοτε εταιρική ευθύνη, μέσα από τις θεωρίες που κυριαρχούν στη θεωρία και στη σημερινή νομολογία. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μία ξεκάθαρη εικόνα της ευθύνης που διέπει τον κάθε εταίρο – μέτοχο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πλέον παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού μορφώματος. Η επιλογή, τόσο του εταιρικού τύπου, όσο και του νομικού πλαισίου που τον καθορίζει δεν είναι απλή. Κάθε εταιρεία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνεπώς ο εταίρος σε κάθε εταιρεία έχει διαφορετική ευθύνη. Είναι, επομένως, χρήσιμο για τον μελλοντικό εταίρο – για εκείνον δηλαδή που θέλει να συστήσει μία καινούρια εταιρεία – να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από αυτή και που θεμελιώνει την εταιρική ευθύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος γι’ αυτόν εταιρικός τύπος και γιατί.