Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη

Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Πασχαλίδου, Πολυτίμη
Επόπτης Καθηγητής: Γιοβαννόπουλος, Ρήγας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969
id dspace-2159-23969
recordtype dspace
spelling dspace-2159-239692020-04-16T00:02:46Z Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη Πασχαλίδου, Πολυτίμη Γιοβαννόπουλος, Ρήγας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά Εταιρικό δίκαιο Ευθύνη εταίρων Εταιρικά χρέη Εταιρείες με νομική προσωπικότητα Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της ευθύνης για εταιρικά χρέη των εταίρων και μετόχων των εταιρειών με νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα. Θα γίνει προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής και συγκριτικής ανάλυσης των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν την ευθύνη κάθε είδους εταίρου και μετόχου στα βασικότερα ισχύοντα εταιρικά μορφώματα. Θα αναλυθούν από τη μία μεριά ο ομόρρυθμος και ο ετερόρρυθμος εταίρος που εντοπίζονται στις προσωπικές εταιρείες και από την άλλη πλευρά ο μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας, ο εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ο εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Στο σύνολο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα δοθεί έμφαση στο φορέα της ευθύνης, στις προϋποθέσεις θεμελίωσης και στα χαρακτηριστικά αυτής. Περαιτέρω, θα αναφερθεί το περιεχόμενο το οποίο διαμορφώνει την εκάστοτε εταιρική ευθύνη, μέσα από τις θεωρίες που κυριαρχούν στη θεωρία και στη σημερινή νομολογία. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μία ξεκάθαρη εικόνα της ευθύνης που διέπει τον κάθε εταίρο – μέτοχο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πλέον παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού μορφώματος. Η επιλογή, τόσο του εταιρικού τύπου, όσο και του νομικού πλαισίου που τον καθορίζει δεν είναι απλή. Κάθε εταιρεία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνεπώς ο εταίρος σε κάθε εταιρεία έχει διαφορετική ευθύνη. Είναι, επομένως, χρήσιμο για τον μελλοντικό εταίρο – για εκείνον δηλαδή που θέλει να συστήσει μία καινούρια εταιρεία – να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από αυτή και που θεμελιώνει την εταιρική ευθύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος γι’ αυτόν εταιρικός τύπος και γιατί. Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020. 2020-04-15T11:53:46Z 2020-04-15T11:53:46Z 2020-04-15T11:53:46Z 2020 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Εταιρικό δίκαιο
Ευθύνη εταίρων
Εταιρικά χρέη
Εταιρείες με νομική προσωπικότητα
spellingShingle Εταιρικό δίκαιο
Ευθύνη εταίρων
Εταιρικά χρέη
Εταιρείες με νομική προσωπικότητα
Πασχαλίδου, Πολυτίμη
Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
description Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020.
abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της ευθύνης για εταιρικά χρέη των εταίρων και μετόχων των εταιρειών με νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα. Θα γίνει προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής και συγκριτικής ανάλυσης των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν την ευθύνη κάθε είδους εταίρου και μετόχου στα βασικότερα ισχύοντα εταιρικά μορφώματα. Θα αναλυθούν από τη μία μεριά ο ομόρρυθμος και ο ετερόρρυθμος εταίρος που εντοπίζονται στις προσωπικές εταιρείες και από την άλλη πλευρά ο μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας, ο εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ο εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Στο σύνολο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα δοθεί έμφαση στο φορέα της ευθύνης, στις προϋποθέσεις θεμελίωσης και στα χαρακτηριστικά αυτής. Περαιτέρω, θα αναφερθεί το περιεχόμενο το οποίο διαμορφώνει την εκάστοτε εταιρική ευθύνη, μέσα από τις θεωρίες που κυριαρχούν στη θεωρία και στη σημερινή νομολογία. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μία ξεκάθαρη εικόνα της ευθύνης που διέπει τον κάθε εταίρο – μέτοχο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πλέον παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού μορφώματος. Η επιλογή, τόσο του εταιρικού τύπου, όσο και του νομικού πλαισίου που τον καθορίζει δεν είναι απλή. Κάθε εταιρεία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνεπώς ο εταίρος σε κάθε εταιρεία έχει διαφορετική ευθύνη. Είναι, επομένως, χρήσιμο για τον μελλοντικό εταίρο – για εκείνον δηλαδή που θέλει να συστήσει μία καινούρια εταιρεία – να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από αυτή και που θεμελιώνει την εταιρική ευθύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος γι’ αυτόν εταιρικός τύπος και γιατί.
advisor Γιοβαννόπουλος, Ρήγας
format Electronic Thesis or Dissertation
author Πασχαλίδου, Πολυτίμη
author-letter Πασχαλίδου, Πολυτίμη
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά
title Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
title_short Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
title_full Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
title_fullStr Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
title_full_unstemmed Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
title_sort Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2020
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969
_version_ 1799261440933101568
score 12,432171