Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής ευθύνης των εταίρων - μετόχων εταιρειών με νομική προσωπικότητα για εταιρικά χρέη

Διπλωματική εργασία--Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά--Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Πασχαλίδου, Πολυτίμη
Επόπτης Καθηγητής: Γιοβαννόπουλος, Ρήγας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23969