Η διδασκαλία αγγλικού λεξιλογίου σε παιδιά με αυτισμό και νοητική καθυστέρηση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Τάλλη, Ιωάννα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24008

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24008