Η διασύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και η συμβολή της στην ανθεκτικότητα της Ένωσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Κουμποτή, Αντωνία
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24246

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24246