Η οργάνωσις του marketing

Πρώτος συγγραφέας: Σπάτας, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1970
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24267

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24267