Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος

Πρώτος συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 1980
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24268
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη