Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος

Πρώτος συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 1980
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24268
id dspace-2159-24268
recordtype dspace
spelling dspace-2159-242682020-09-29T00:03:05Z Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. 2020-09-28T10:09:29Z 2020-09-28T10:09:29Z 2020-09-28T10:09:29Z 1980 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24268 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Text
author Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
spellingShingle Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
author-letter Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
title Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
title_short Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
title_full Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
title_fullStr Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
title_full_unstemmed Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
title_sort Ο μύθος της διαρκούς σταθερότητος των τιμών εξωτερικού συναλλάγματος
publisher Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης
publishDate 1980
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24268
_version_ 1791020944034103296
score 12,428227