Θεωρία παιγνίων

Πρώτος συγγραφέας: Οικονόμου, Γεώργιος Σ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1978
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24271

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24271