Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944

Πρώτος συγγραφέας: Γκούμας, Λ. Π.
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1946
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24272
id dspace-2159-24272
recordtype dspace
spelling dspace-2159-242722020-09-30T00:03:09Z Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944 Γκούμας, Λ. Π. 2020-09-29T07:12:11Z 2020-09-29T07:12:11Z 2020-09-29T07:12:11Z 1946 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24272 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Text
author Γκούμας, Λ. Π.
spellingShingle Γκούμας, Λ. Π.
Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
author-letter Γκούμας, Λ. Π.
title Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
title_short Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
title_full Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
title_fullStr Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
title_full_unstemmed Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
title_sort Ελληνικά και διεθνή μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα: υπομνήματα υποβληθέντα εις την εν Καΐρω ελληνικήν κυβέρνησιν: 1943-1944
publishDate 1946
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24272
_version_ 1791020944813195264
score 12,428227