Η Ευρωτουρκική Δήλωση για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών: νομικές - πολιτικές - οικονομικές διαστάσεις

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Τομπούλογλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Σκιαδάς, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24283

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24283