Η θεωρία του Πιαζέ και η εφαρμογή της στην μουσική εκπαίδευση

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Zαχαριάδου, Βασιλική
Επόπτης Καθηγητής: Ανδριανοπούλου, Μόνικα
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24409

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24409