Ανάπτυξη βιβλιοθήκης αλγορίθμων για ταίριασμα αλφαριθμητικών υποστηριζόμενη από οπτικοποίηση και σύγκριση των αποδόσεών τους με benchmarks σε βιολογικά δεδομένα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Κοκοζίδης, Αλέξανδρος
Επόπτης Καθηγητής: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: en\
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24598

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24598