Αναμνήσεις Op.6, no.2

Πρώτος συγγραφέας: Σαχινίδης, Γεώργιος
Άλλοι συγγραφείς: Sachinidis, George
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Γεώργιος Σαχινίδης,
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24656
id dspace-2159-24656
recordtype dspace
spelling dspace-2159-246562020-12-06T01:03:01Z Souvenirs Op.6, no.2 Αναμνήσεις Op.6, no.2 Σαχινίδης, Γεώργιος Sachinidis, George 2020-12-05T14:52:56Z 2020-12-05T14:52:56Z 2020-12-05T14:52:56Z Musical Score http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24656 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Θεόδωρος Σαχινίδης Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Γεώργιος Σαχινίδης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Musical Score
author Σαχινίδης, Γεώργιος
spellingShingle Σαχινίδης, Γεώργιος
Αναμνήσεις Op.6, no.2
author-letter Σαχινίδης, Γεώργιος
author2 Sachinidis, George
author2Str Sachinidis, George
title Αναμνήσεις Op.6, no.2
title_short Αναμνήσεις Op.6, no.2
title_full Αναμνήσεις Op.6, no.2
title_fullStr Αναμνήσεις Op.6, no.2
title_full_unstemmed Αναμνήσεις Op.6, no.2
title_sort Αναμνήσεις op.6, no.2
title_alt Souvenirs Op.6, no.2
publisher Γεώργιος Σαχινίδης
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24656
_version_ 1796543536294789120
score 12,429907