Η αξιοποίηση του big data analytics στην κατάτμηση και το στόχο της αγοράς για τη χρήση διαφημιστικών μέσων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Φούσκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24704

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24704