Επαλήθευση ακαδημαϊκών τίτλων με χρήση της τεχνολογίας Blockchain

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Michoulis, Georgios
Επόπτης Καθηγητής: Sofia, Petridou
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24707

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24707