Οι στρατηγικές επιδιώξεις της αναθεωρητικής πολιτικής της Ρωσίας και της Τουρκίας στην Ευρώπη: μια συγκριτική ανάλυση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαντωνίου, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24720

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24720